Goju-Ryu opvolging historie

Kanryu Higaonna Sensei (1853-1915)

Kanryo Higaonna sensei werd geboren in de stad Naha op 10 maart 1853, in zijn jeugd stond hij bekend onder de naam Moshi, hij was klein, maar zijn bekwaamheid en behendigheid compenseerden zijn tekortkoming in grootte. Zijn vader, een afstammeling van de samoerai-kaste, was een verkoper van water en hout, dat hij verhandelde op de Okinawa schuiten, Yanbarosen genaamd.

Op 16 jarige leeftijd begon hij zijn Karate Do oefeningen met Sesho Aragaki sensei. In november 1874, besloot hij naar China te reizen naar de provincie Fukien, daar studeert hij vijftien jaar bij Meester Ryu Ryu Ko, om op 37-jarige leeftijd terug te keren naar Okinawa.
Kanryo Higaonna sensei leert onder de voogdij en discipline van zijn Chinese Meester Ryu Ryu Ko,de Kata's die later de basis zouden vormen van onze Goju Ryu.
Sanchin, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfaa, Sesan en Suparinpei.

Ook slaagt hij er in om andere disciplines te bestuderen en te leren, zoals het hanteren van wapens, Chinese geneeskunde en acupunctuur, wat hem door zijn terugkeer tot een van de beroemdste krijgskunstenaars van Okinawa heeft gemaakt.

In zijn tijd hadden de stijlen van Karate (Vechtsporten) geen naam die hen identificeert, ze werden genoemd naar de stad waar ze werden beoefend, met de toevoeging van de term Te, wat hand betekent. De meest populaire waren Shuri Te, Tomari Te en Naha Te, de laatste beoefend door Higaonna sensei uit de stad Naha. De Okinawa-stijlen werden Okinawa Te genoemd, dat wil zeggen de Okinawa-hand.
Higaonna sensei, met Naha Te, legt de basis voor Goju Ryu, een vechtstijl die tot op de dag van vandaag bekend en beoefend is, en erin slaagt om de leer van Karate op een logische en ordelijke manier te systematiseren en te organiseren.
Higaonna sensei werd zowel in zijn tijd als vandaag beschouwd als een van de beroemdste meesters en een uitstekende beoefenaar van vechtsporten, wat ongetwijfeld een inspirerend voorbeeld is geweest voor velen, waaronder zijn belangrijkste leerling, Chojun Miyagi sensei, opvolger in zijn lijn van Karate Do.
Veel prominente en gerenommeerde meesters, makers van andere systemen en scholen studeerden onder het sterke en strikte regime van Kanryo Higaonna sensei, waaronder Chohatsu Kyoda, Kenwa Mabuni, Koki Gusukuma en Seiko Higa opvallen.

De grote meester Kanryo Higaonna stierf in december 1915 op 62-jarige leeftijd in het huis van zijn leerling en opvolger Chojun Miyagi sensei.

Chojun Miyagi Sensei (1888 - 1953) Oprichter van Goju-Ryu

Chojun Miyagi sensei werd geboren op 25 april 1888.
Miyagi sensei stond in Okinawa bekend als "Bushi Miyagusuku" ("De eervolle Miyagi krijger"). Hij bezat een enorme fysieke kracht en stond bekend om zijn buitengewone kata, bereikt door zijn grote toewijding aan de training. Dit in contradictie van Miyagi sensei zachte manier van doen in de omgang. Ondanks de verhalen die worden verteld, heeft Miyagi nooit gevochten en zich aan zijn belofte aan zijn leraar gehouden dat hij geen vechtsporten zou gebruiken om een ​​ander mens pijn te doen.

Op elfjarige leeftijd begon hij te trainen onder leiding van meester Aragaki Ryuko. Deze vroege instructie bestond voornamelijk uit oefeningen om het lichaam te ontwikkelen. Vanuit deze sterke basis bracht Miyagi sensei later de principes van krachtsontwikkeling over op zijn eigen leerlingen.
In 1901, op 13 jarige leeftijd, werd Miyagi door Kanryo Higaonna aanvaard als diens leerling. Miyagi studeerde vijftien jaar bij Higaonna sensei en werd zo diens opvolger in Naha Te.

Onder leiding van Higaonna concentreerde een student zich gedurende meerdere jaren op slechts één kata, waardoor hij over het algemeen zeer bedreven werd in de vooraf ingestelde bewegingen. De training was extreem zwaar, met een concentratie op de Sanchin-kata ("drie gevechten"), een vorm van ademen die dynamische spanning met zich meebrengt. Miyagi was een van de weinigen die een leerling van Higaonna bleef, ondanks de ontberingen van een veeleisend schema.

Miyagi's relatie met zijn leraar was hecht, omdat zijn rijkdom hem in staat stelde Higaonna te ontvangen en voor onderwijs te betalen. Omdat hij constant in Higaonna's gezelschap bleef, kon hij alle kata's van Naha-Te leren
De jonge Miyagi was gefascineerd door Sensei Higaonna's Karate Do-oefening, bestudeerde en oefende het met discipline en toewijding, en werd een interne student (Uchi Deshi) van Sensei Higaonna.

In 1930 tijdens een Budo festival gaven leerlingen van hem een demonstratie van Yakusoko kumite en Sanchin Kata. De genodigden waren zeer onder de indruk en vroegen naar de naam van deze gevechtstijl.  Zijn leerling Jinan Shinzato vertelde dat er eigenlijk geen formele Japanse naam voor was en dat ze het op Okinawa "Naha Te" noemde. (Jinan Shinzato stierf tijdens de 2de wereldoorlog).
Bij zijn terug keer vertelde hij dit aan Miyagi sensei en deze na diep beraad noemde zijn stijl Goju-Ryu: go staat voor hard en extern gericht, ju staat voor zacht (meegevend) en intern gericht, Ryu betekent stroming of school. Goju-Ryu is dus te interpreteren als de methode van hard en zacht.

Ho wa goju wa donto su. “Inademen staat voor zachtheid, uitademen voor hardheid.”

Een van de grote prestaties van Sensei Miyagi was zijn voortdurend ijveren dat Karate do zou geaccepteerd als een inheemse krijgskunst van Okinawa door de Butokukai (Martial Association van Japan), een doel dat in 1936 bereikt werd.
Onder invloed van Miyagi werd Goju-Ryu karate een educatief vak dat op scholen kon worden onderwezen. Het maken van 2 nieuwe kata’s (Gekisai dat Ich en Ni) maakte de kunst begrijpelijker voor het publiek. Miyagi werd zo een van de pioniers die karate van zijn unieke Okinawaanse beoefening tot relatieve wereldwijde acceptatie bracht.

Miyagi sensei wijdde zijn leven aan het promoten van vechtsporten en maakte meer dan tien reizen naar China en meer dan zeven naar het Japanse vasteland. Hij bezocht ook Hawaï en Korea.
Net als andere karate meesters voerde Miyagi pedagogische uitwisselingen met sensei Jigoro Kano, oprichter van Judo.

Meester Chojun Miyagi, stierf in 1953 op 65 jarige leeftijd.

Eiichi Miyazato Sensei (1922 - 1999)

Miyazato Eiichi sensei werd op 5 juli 1922 geboren en begon te trainen bij Chojun Miyagi op de leeftijd van 13 jaar.  Miyazato Sensei trainde onder Miyagi, assisteerde Miyagi en bekwam uiteindelijk zijn rechterhand tot aan Miyagi's dood in 1953.  Op vraag van de Senioren beoefenaars en de familie van Miyagi nam Miyazato sensei de lessen over in de Outside Dojo van Miyagi.  Deze situeerde zich in de tuin van de Miyagi familie.

In 1957 opende Miyazato Sensei zijn eigen dojo de Jundokan betekent, "in de voetsporen van" en is opgedragen aan Chojun Miyagi om het Goju-Ryu karate-Doh in zijn zuiverste vorm verder te onderwijzen. 

Miyazato Sensei was de voorzitter van "All-Okinawa Karate-Doh Federation", "the Okinawa Goju-Ryu Karate-Doh Association" en "The world Jundokan Association".  Vele top Goju-Ryu beoefenaars over de hele wereld kwamen naar de Jundokan om het traditionele Goju-Ryu te beoefenen onder Miyazato Sensei.

Sensei Miyazato heeft zijn hele leven de tradities en het erfgoed van Chojun Miyagi bewaard. In 1972 stopte hij met zijn taken bij de politie en wijdde hij zich uitsluitend aan het onderwijzen van karate.

Sensei Miyazato was tot aan zijn dood voorzitter van de Okinawa Goju-Ryu karate do Kyokai, voorzitter van de Okinawa Karate Federatie en vicevoorzitter van de Okinawa Judo Federatie, een discipline die hij ook vele jaren beoefende. De dag voor zijn dood kreeg hij de graad van 8e Dan in Judo door de KODOKAN.

Meester Miyazato stierf op 11 december 1999, op 77-jarige leeftijd.

Koshin Iha Sensei (1925 - 2012)

Koshin Iha sensei, geboren op 24 november 1925, leerde voor het eerst van Chojun Miyagi sensei op 14-jarige leeftijd. Na de dood van zijn meester assisteerde hij Eiichi Miyasato sensei bij het onderwijzen van studenten. Van 1964 tot 1975 opende hij de Goju-ryu Shodokan Karate Dojo in Tomari, Naha City.

In oktober 1969 werd op voorstel van Eiichi Miyasato sensei de Okinawa Goju-ryu Karatedo Association ingehuldigd met Eiichi Miyasato als eerste president en Koshin Iha als vice-president.

Na de dood van Miyasato sensei op 11 december 1999, werd hij verkozen tot tweede president door de raad van bestuur van de Okinawa Goju-ryu Karatedo Association en handelde als zodanig tot 2004.

In 1993 ontving hij de titel Hanshi 10e Dan van de Okinawa Goju-ryu Karate do Kyokai.

Toen Miyazato sensei in 1999 overleed, werd Koshin Iha voorzitter van de OGKK, tot hij in 2004 met pensioen ging. Hij bleef erevoorzitter tot aan zijn dood.

In 2000 werd hij door de regering van Okinawa uitgeroepen tot immaterieel cultureel bezit, een zeldzame eer die slechts aan enkele karateka's is toegekend.

Koshin Iha overleed in 2012.

Yoshio Hichiya Sensei (1928 - 2017)

Yoshio Hichiya sensei, geboren in 1928, was de derde president van de OGKK

Na de tweede wereldoorlog verliet hij het eiland Kume om werk te zoeken op het vasteland van Okinawa“.

Hij herinnert zich zijn leven met karate als volgt, “in het begin dacht ik dat alle karatescholen dezelfde waren”, het meest opmerkelijke kenmerk van Miyazato Sensei's Jundokan was dat deze altijd open was, de meester was er altijd, dus je kon oefenen wanneer je tijd had..

Omdat karate voor het leven is en niet slechts een deel ervan, is het belangrijkste dat je het juist doet en de kunst goed ontwikkelt, in al zijn facetten, zijn technieken en gedragingen.
Het is erg belangrijk om de basis van karate, de Kihon, te blijven oefenen. Wanneer bijvoorbeeld Karate te veel gefocust is als sport, groei je niet in de beoefening van de basis en gaat de techniek verloren.

Hichiya sensei was een leerling van Miyazato sensei. Hij volgde de filosofie van de stichter van Goju Ryu, Chojun Miyagi “ hitoni utarezu hito o utazu” “Word niet verslagen, maar val niet aan”12.

Op 10 juli 2013 kreeg hij de titel van Okinawa karate en kobujutsu Intangible Cultural Asset holder.(“Immaterieel erfgoed “ is de schakel tussen heden, verleden en toekomst.

Hichiya sensei overleed op 25 juli 2017 net voor de OGKK gashuku die op 27 juli zou starten.

Koei Teruya Sensei (1941)

Koei Teruya sensei werd geboren in 1941.

Momenteel is Koei Teruya sensei benoemd als vierde president van de Okinawa Goju-ryu Karatedo Association.

Teruya-sensei is 10e dan Goju-Ryu karate. Terug in de tijd na de tweede wereldoorlog studeerde hij karate in de Jundokan dojo van Eiichi Miyazato sensei, de directe leerling van Chojun Miyagi sensei.

Onlangs is hij beloond met de 'Okinawa-ken Bunka Korosho', een onderscheiding voor culturele verdienste van de prefectuur Okinawa.

Ryoichi Onaga Sensei (1948)

Ryoichi Onaga sensei werd geboren in Naha, Okinawa (Japan), op 5 februari 1948. Hij begon met karate in 1964 onder leiding van Eiichi Miyazato sensei in de Jundokan dojo.

In de jaren 70 besloten verschillende uitstekende studenten, aangemoedigd door hun leraar, om karate en de Okinawaanse cultuur naar de rest van de wereld te verspreiden.
Eind september 1972 arriveerde meester Onaga in Murcia na een verblijf in New York City, waar hij drie maanden verbleef, in samenwerking met Masataka Muramatsu sensei, een vriend en dojo partner.

Op slechts 24-jarige leeftijd is hij een pionier in de introductie van karate in de regio Murcia (Spanje)en neemt hij de leiding over het verspreiden van de Goju Ryu stijl in Spanje.
Hij begon zijn carrière met lesgeven in het Cagigal Pavilion in Murcia, de Murcia Tennis Club, de San Jerónimo de Alcantarilla School en het Alcantarilla Institute, terwijl hij zijn eigen Dojo voorbereidde.

In februari 1973 opende hij zijn Dojo in Murcia, "Jundokan Murcia", aan de Calle Poeta Vicente Medina, die in 1975 werd gevolgd door de "Jundokan Alicante" en in 1979 de "Jundokan Molina de Segura".

In 1973 nam hij deel aan het eerste Japanse Martial Arts-festival in Spanje, gehouden in Madrid in aanwezigheid van koning D. Juan Carlos, toen Prins erevoorzitter. In 1979 behaalde hij de titel van nationaal trainer door de Koninklijke Spaanse Karate Federatie.
In 1986 werd zijn huidige Dojo Karate Club Onaga ingehuldigd, het hoofdkwartier van de Okinawa Goju Ryu Karatedo Kyokai Europa.

Tot op de dag van vandaag heeft hij de graad van 9e Dan, hij is door de Okinawa Goju Ryu Karate Kyokai benoemd tot hoofdinstructeur van Europa.
Hij is vereerd met de benoeming van ere ambassadeur van de prefectuur Okinawa in Spanje in 1997, als erkenning voor zijn werk en toewijding bij de verspreiding van karate in Spanje en de culturele toenadering tussen Spanje en Japan.

In deze 40 jaar zijn duizenden studenten opgeleid door hem, die in gans Europa hebben bijgedragen aan de verspreiding van Okinawa Goju Ryu Karate do.

In april 2014 werd Sensei Ryoichi Onaga benoemd tot vice-president van de Okinawa Goju Ryu Karate do Kyokai.